Başkan adayı Ülkü EKREN’in Seçim Bildirgesi

TESPİTLERİMİZ

 

Sevgili Mülkiyeliler,

İçinden geçmekte olduğumuz süreç hem dünya ve Türkiye genelinde hem de Mülkiyeliler Birliği özelinde çok önemli bir süreç.

Çünkü dünya kapitalizmi 1929 Büyük Buhranından bu yana hiç bu kadar derin bir kriz içine girmemişti. Ekonomik kriz, özellikle de Avrupa’da, giderek derinleşerek bir depresyona ve politik krize dönüşüyor. Bunun bedeli ise kemer sıkma politikalarıyla çalışan sınıflara, emekçi halklara ödettiriliyor. Hak ve özgürlükler kısılıyor, ücretler ve sosyal harcamalar azaltılıyor. Kemer sıkma politikalarını hayata geçirebilmek için İtalya ve Yunanistan’da görüldüğü gibi teknokrat hükümetler kuruluyor ve bu durum diğer Avrupa ülkelerine de yaygınlaştırılıyor.

Türkiye de bu gelişmelerden bağışık değil. Yıllardır bol yabancı kaynak/sıcak para ile şişirilen balonlarla canlı tutulan ekonominin, eskisi gibi yabancı kaynak bulması zorlaştığından, bu yıldan itibaren çok büyük sıkıntılar yaşayacağı, büyümenin yavaşlayıp, işsizlik, enflasyon ve yoksulluğun daha artacağı, buna karşılık mali disiplinin sürdürülerek kemer sıkma politikalarının sertleştirilerek sürdürüleceği kesin gibi gözüküyor. Bunun siyasal alanda yansıması ise AKP hükümetinin giderek artan bir biçimde otoriterleşmesi şeklinde oluyor. Parlamento içi ya da dışı en küçük bir muhalefete dahi izin verilmiyor ve yığınsal tutuklamalar ve soruşturmalar artarak sürüyor.

Mülkiyeliler Birliği özelinde, bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra, kendi içimizde bir süredir devam eden kavgalar ve hukuki sorunlar nedeniyle sıkıntı giderek daha da büyüyor. Bu nedenle de bu seçim şimdiye kadar hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Bu da biz Mülkiyelilerin çok daha sorumlu ve dikkatli davranmalarını gerektiriyor.

Bu seçim çok önemli,  çünkü MB, neredeyse tarihinde hiç bu kadar,  etkisiz ve ülke gündeminden kopuk bir duruma düşmemişti. Artık MB,  insanların “acaba ne diyecekler” sorusuyla öncelikle dönüp baktığı bir odak olmaktan çıktı.

Bu seçim çok önemli,  çünkü MB kendi içinde hiç bu kadar kavgalı, çatışmalı bir duruma düşmemişti. Öyle ki;

Mülkiyeliler Birliği, Vakıf ve Kazan A.Ş. üçgeninde yargıya intikal etmiş onlarca dava var.

MB Lokali’nin işletmecisi konumundaki Kazan A.Ş.’nin yönetimi ile ilgili ciddi sorunlar var. Çatışma ortamında iyice körüklenen bu sorunlar MB’nin yarım yüz yılı aşkın bir zamanda yarattığı itibarına zarar verecek duruma geldi ve Birlik dışındaki dedikoduların malzemesini oluşturdu.

Mevcut binalar ile ilgili eksiklikler ve hukuki durum ise tam bir çıkmaza dönüştü.

 

 

Ayrıca;

MB son yıllarda içkili bir lokal / restoran hizmeti sunmanın ötesine geçemedi. Son iki yönetim arasında yaşanan kısır çekişmeler sonucunda bu hizmetin de kalitesi düştü.

MB uygulanan fiyat politikası nedeniyle üyeleri için dahi pahalı bir restoran konumuna geldi, bu da üyelerin ancak belli bir kesiminin gelebildiği ya da paralı ama Mülkiye’nin üye yapısıyla uyumluluğu tartışılabilecek bir müşteri profilinin oluşmasına neden oldu.

Lokal işletmeciliğinin ön plana çıkması, MB’nin mesleki ve toplumsal sorumluluğunun göz ardı edilmesine neden oldu, yani gerekli denge kurulamadı.

Bu durum bazı üyelerin ve mezunların giderek MB’ den uzaklaşmasına neden oldu.

MB’ nin SBF ile ilişkileri Dekanlığın belirlediği sınırlar içerisine hapsolduğu gibi öğrenciler de yer kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle hizmetlerden yararlanamıyorlar.

Kısır çekişmeler sonucu burslu öğrenci sayısı sınırlı kaldı. Oysa MB’nin üç yüz civarında burs gereksinimi olan SBF öğrencisine burs verebilme olanağı mevcuttur.

MB’ nin bir kütüphanesi, okuma salonu, spor kulübüne ayırabileceği bir yeri ve diğer etkinlikler için ayırabileceği mekânları yok ve bunlar sorun edilmiyor (örneğin, Mülkiye Spor’ a ve öğrencilere, otel binası olarak adlandırılan Selanik Caddesindeki bina boş dururken, yalnızca birinci katta geçici bir yer sağlanabilmiştir).

Mezun üyeler ya da öğrencilerin mesleki ihtiyaçlarını geliştirmeye dönük faaliyetler mevcut değil.

MB Dergisi mevcut yönetimle birlikte emek, demokrasi ve özgürlük perspektifinden uzaklaşmış durumda.

MB sadece mezun dayanışma örgütü olma fikrinden uzaklaşmıyor, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarından da giderek uzaklaşıyor ve giderek etkisizleşiyor.

 

 

Bu olumsuz tablonun nedenleri olarak çok sayıda etken sayılabilir. Ancak tüm bu sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale sokan ve son iki yıldır Mülkiyeliler Birliği’ni kamuoyunun gözünde hiç hak etmediği bir yere düşüren etken mevcut yönetim ve bir önceki yönetim arasında devam etmekte olan kavgalar ve gerilimdir.

Bu nedenle de bu kavgalara son verecek, üyelerin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını yeniden kuracak olan yeni bir yönetim, örgütlenme ve çalışma anlayışına ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz.

Mülkiyeliler Birliği’nin iki ana işlevi olduğuna inanıyoruz:  Mezunlar örgütü işlevi ve Demokratik kitle örgütü işlevi. Yani Mülkiyeliler Birliği öncelikle mesleki bir dayanışma ve birliktelik örgütlenmesidir.  Bu nedenle de öncelikli olarak mezunlarının yoğunlaştığı mesleklerden hareketle onların mesleki sorunları ve mesleki eğitimleriyle, onların ekonomik ve demokratik haklarının savunusu ve geliştirilmesiyle ilgilenmelidir.

Ancak bugünkü konumu itibariyle Mülkiyeliler Birliği kendi mezunlarının mesleki sorunları ve mesleki eğitimleri ile ilgilenemiyor. Örneğin son dönemde Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri tek bir “Vergi Müfettişi” adı altında toplandı. Ama MB Yönetimi bu gelişmeyi verili bir durum, her hangi bir düzenleme olarak gördü. Oysa Mülkiyeliler Birliği denetim mesleği ile ilgili her türlü gelişme (hukuki düzenleme, kanun, yönetmelik vb) ile doğrudan ilgilenmek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak durumundadır.

Örnekleri çoğaltmak mümkündür.  Kamunun küçültülmesi,  kamuda tarikatçı-cemaatçi yapıların hegemonyasının kurulması ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin uzunca bir süredir atalet içinde ve içe kapanma yaşadığı gerçeğini göz önüne aldığımızda, önlem alınmadığı takdirde mezunlarımız daha çok işsiz kalacak, muhalif Mülkiyeliler üzerindeki siyasal baskılar daha da artacak, Mülkiyelilerin sesi daha da kısılacak ve ana kaynağımız olan öğrencilerimizin Birliğe olan ilgisi daha da azalacak ve özünde bir “ dayanışma ” olarak tanımladığımız Mülkiyelilik anlayışı tarihe karışacaktır.

İşte bu noktada MB’nin diğer işlevi, demokratik kitle örgütü ya da sivil toplum örgütü olma özelliği ortaya çıkmaktadır. MB hem üyelerinin ekonomik ve demokratik haklarını koruyup kollamalı hem de ülkemizde artan baskılara karşı diğer demokratik kitle örgütleriyle dayanışma içerisinde demokrasi mücadelesi içinde aktif bir biçimde yer almalıdır. Hatta gerektiğinde geçmişte olduğu gibi önderliğe sahip olabilmelidir. Bu görev siyasal iktidarın, yandaşlarının ve cemaatlerin demokratik kitle örgütlerini tamamen ele geçirme çabasını yoğunlaştırdığı bu dönemde daha da önem kazanmaktadır.

 

Oysa MB’nin içine sokulduğu durum böyle bir işlev ya da görevin yerine getirilmesini önlemektedir. Normalleşme için gerginliğe son verilmesi ve Birliğin yeniden çalışır hale getirilmesi şarttır. Bu anlamda sorun sadece MB’ de “yönetimde kimin olduğu” ya da “iki yönetim arasındaki kavgada kimin haklı olduğu” sorunu değildir. Sorunlu iki yönetim anlayışı arasındaki çatışmadan kim galip çıkarsa çıksın kaybeden Mülkiyeliler Birliği olacaktır.

 

Kısaca, önümüzdeki süreç sağlıklı bir biçimde analiz edilmez ve kararlı bir biçimde yönetilmezse MB’nin son yıllarda giderek zayıflayan hem etkin bir mezun dayanışma örgütü olma hem de duyarlı bir demokratik kitle örgütü olma özellikleri daha da zayıflayacaktır.

 

İLKELERİMİZ

Değerli Mülkiyeliler,

Mevcut yönetim ve bir önceki yönetimin sahip olduğu ve MB’yi çatışmalara ve çıkmaza sürükleyen anlayışın karşısında yeni bir yönetim, örgütlenme ve çalışma anlayışına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu çerçevede;

MB üyelerini MB’nin bütünlüğüne zarar verecek bu çatışmalardan uzak durmaya ve ortak ilkeler doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde davranmaya çağırıyoruz.

MB’yi bir ekonomik ve politik rant yeri olarak görme anlayışının karşısındayız.

MB’nin geleneğine ve geçmişine uygun olarak onu, üyelerinin ve öğrencilerin

mesleki ve kolektif çıkarlarını gözeten etkin bir mezunlar topluluğu ve ülke sorunlarına duyarlı, gündem belirlemede etkili bir demokratik kitle örgütü olarak görüyoruz.

MB’yi üyelerinin insani gelişme potansiyelinin geliştirilmesi ve bunun kolektif dayanışma ile güçlendirilmesinin bir aracı olarak görüyoruz.

MB’ nin merkeziyetçi- bürokratik bir biçimde yönetimini reddediyor ve demokratik bir katılımcılığı esas alan demokratik karar almayı ve üyelerin ve kamuoyunun denetimine açık bir şeffaflığı ve hesap verilebilirliği benimsiyoruz.

Bu temel ilkeler çerçevesinde tüm üyelerimizi Mülkiyeliler Birliği’nde barış, birliktelik ve dayanışmanın yeniden kurulması için verdiğimiz bu mücadelede etkin görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

 

 

HEDEFLERİMİZ

 

Yeni bir yönetim oluşturmak üzere, Yeniden Mülkiye Grubu, Siyasal Mülkiye Grubu, çeşitli meslek gruplarının ve pek çok mülkiyeli arkadaşımın başkan adayı olarak ortak ilkeler çerçevesinde bütünleşen tüm üyelerle birlikte hareket etmeyi ve aşağıda sıralanan acil ve önemli sorunlara etkin çözümler üretmeyi hedefliyor, desteklerinizi bekliyorum.

 

Mülkiyeliler Birliği, Vakıf ve Kazan A.Ş. bünyesindeki çok sayıda davanın açılmasına neden olan son döneme ait sorunların barış ve karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çözümlenmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

 

Kazan A.Ş.’nin yönetimi ve Lokal’in nasıl işletileceği konusundaki hususları üyelerimizin görüşleri doğrultusunda çözümleyeceğiz.

 

Binalar ile ilgili eksikler ve mevcut hukuki durum karşısında nasıl bir yol izleneceğini yine üyelerimizle birlikte alınacak kararlarla oluşturulacak bir yol haritası altında çözümleyeceğiz.

 

Okul ile Birlik ve Vakıf arasındaki ilişkileri odak noktamıza alacağız. Okuldaki öğretim üyesi ve araştırma görevlileri ile daha iyi ve sonuç alıcı bir eğitim için işbirliği yapacağız. Okulun tekrar eski gücü ve etkisine kavuşması için Birlik, Okul, Vakıf ve mezunlarımızın işbirliğini güçlendirecek örgütlenmelere gideceğiz. Bu konuda okulun, “Mülkiye duruşu ve sorumluluğu” ilkelerinden taviz vermeksizin, günümüz gerçeğine uygun olarak hangi alanlarda ve ne şekilde odaklanması konusunda öneriler geliştireceğiz.

 

Mesleki sorunların irdelenmesine yönelik sempozyum, konferans, panel gibi etkinlikler için bir program taslağı hazırlayacağız.

 

Kamu kesiminde çalışan Mülkiyelilerin yaşadığı hukuki süreçlerde Birlik üyelerine destek olacak bir hukuksal mekanizma geliştireceğiz.

 

Mezunların mesleğe hazırlanmaları amacıyla, meslekler ve görevler konusunda bilgilendirici toplantılar ve mesleki sınavlara hazırlık eğitimleri düzenleyeceğiz. Lisans sonrası mesleki eğitimler konusunda Birlik olarak yapılabilecek olanlar üzerinde çalışmalar yapacak ve Birliği lisans sonrası eğitim alanı ile daha sıkı ilişkilendireceğiz.

 

Mülkiyeliler arasında şair, yazar, ressam, fotoğrafçı ve müzisyen gibi birçok kültür ve sanat insanı mevcuttur. Bunları hem anmak hem de kendi eserlerini sergileyebilmek için gerekli sergi vb etkinlikler düzenleyeceğiz.

 

Okuldan yeni mezun gençlerle bağı koparmamak üzere bir iletişim ağı kuracak,  hayata atılmaları konusunda onları hayata hazırlayacak bir kariyer planlaması için gerekli çalışmalar yapacağız. Bunun için eski ve yeni mezunları bir araya getirecek platformlar oluşturacağız.

Bizi bir araya getiren, Mülkiye’nin ve Mülkiyelilerin geleceğidir.

Başka da bir aşk istemez…

Birlik, Beraberlik ve Dayanışma ile

ÜLKÜ EKREN

 

 

 

PROJELERİMİZ

 

I. ANKARA’DAKİ GENEL MERKEZ BİNALARIMIZ

Öncelikle Mülkiyeliler Birliği binaları üzerinden başlayan tartışmaya, kaldığı yerden devam etmeyeceğiz, bu tartışmalara katılmayacağız, taraf olmayacağız. İlkesel olarak binaların yıkılıp yap-işlet-devret modeliyle bir müteahhide verilerek yenisinin yapılması fikrini benimsemiyoruz. Diğer taraftan, adeta “kaderine terk edilen” Mülkiyeliler Birliği sosyal tesisleri ve kullanım alanlarının Birliğimizin ve Fakültemizin ihtiyaçlarına göre “yeniden” düzenlenmesi ihtiyacının da bilincindeyiz. Koruma Kurulu kararları dikkate alınarak hazırlanacak ve Kurulun onayından geçecek bir restorasyon projesi ile kapalı ve açık alanlarımız yeniden düzenlenerek mezunlarımız, öğrencilerimiz ve mülkiye dostlarına yeni kullanım alanlarıyla birlikte yeni hizmetler sunma fırsatı yaratacağız.

Yapılacak Restorasyon sonucunda Genel Merkez binalarımızın kullanımı şu şekilde olacaktır:

A. Mülkiye Kültür Merkezi

Eski otel binamız “Mülkiye Kültür Merkezi” olarak yeniden tasarlanacaktır. Bu binanın birinci katını, “kütüphane ve okuma salonu” olarak üyelerimizin, hocalarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına açacağız. İkinci katını, “sosyal ve kültürel etkinlikler merkezi” olarak düzenleyerek, başta Öğrenci Derneği olmak üzere okuldaki öğrenci topluluklarının ve üyelerimizin, sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacağız. Üçüncü katını, “toplantı-konferans, panel-söyleşi, sunum-gösteri merkezi” olarak Mülkiyelilerin ve Mülkiye dostlarının hizmetine sunacağız.

B. Siyasal Kafe

Eski otel binamızın Selanik Caddesine bakan giriş katını (şu anki Kafe M), “Siyasal Kafe” olarak öğrencilerimizin hizmetine açarak, genç Mülkiyelilere Ankara Kızılay’da bütçelerine uygun, sıcak ve nezih bir mekân kazandıracağız.

C. Mülkiye Kitap ve Yayınevi

Mülkiyelilerin entelektüel birikimini daha da geliştirmek üzere, restorasyon sonrası lokal binamızın Konur Sokağa bakan giriş katında boşalacak olan alanın, kitap, dergi, ve elektronik ortamda yapılacak yayınların merkezileşeceği, hocalarımızın kitapları ve doktora ve yüksek lisans öğrencilerimizin tezlerinin basımı, Mülkiyeliler Birliği web sitesinin güncellenmesi, süreli yayınların düzenli olarak çıkarılması gibi faaliyetlerin koordine edildiği bir merkez olarak hizmet görmesi sağlanacaktır. Mülkiyelilerin kendi içinden ve SBF öğretim üyelerinden oluşturulacak ‘Yayın Kurulları’, ‘Yayın Yönetmenleri’ ve ‘Editörler’in gözetiminde sürdürülecek yayın faaliyetlerinin ürünleri bu mekanda okuyucu ile buluşturulacaktır. Burası aynı zamanda SBF öğrencileri için ders kitaplarının indirimli olarak edinilebileceği bir kitapevi işlevi de görmek üzere yeniden tasarlanacaktır.

D. Lokal ve Yönetim Binamız ile Bahçemiz

Konur Sokağa bakan lokal ve yönetim binalarımızın iki ayrı bina olmaları dikkate alınarak restorasyonun ve imar mevzuatının el verdiği ölçüde bu iki bina birleştirilerek kafe, restoran ve bunların bileşenleri ile yönetim birimleri yeniden organize edilerek Mülkiyelilere yakışır sağlıklı bir yapıya kavuşturulacaktır.

Bahçemizle ilgili hazırlanacak bir peyzaj projesi ile yeşil alan koridorlarının sayısı artırılarak, her türden görüntü kirliliğine son verilecek ve bahçemiz, doğal görünümü ortaya çıkartılacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

Mülkiyeliler Birliği’nin, yeniden toplumsal muhalefetin sözü dikkate alınır bileşenlerinden biri haline gelmesi ve Mülkiye dostu aydın, sanatçı ve yazarların ilk uğrak ve sohbet yeri olmasını sağlayabilmek için Selanik Caddesi-Yüksel Caddesi-Konur Sokak üçgeninde yer alan mülklerimize yenilerini ekleyeceğiz. Birliğimizin bu bölgedeki toplumsal ve kültürel dokuyu belirlemede rol üstlenmesine çalışacağız.

Restorasyon, yenileme ve yeni yerler edinme şeklinde özetlenebilecek bu projelerimizi, “piyasanın” ve “müşterilerin” değil, üyelerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirecek ve tüm bu değişiklikleri, kamu olanaklarıyla, bundan sonuç alınamadığı takdirde Mülkiyeliler Birliğinin kendi olanakları ile hayata geçireceğiz. Mülkiyelilerin birlik ve dayanışma içinde bu projeleri hayata geçirebilecek bilince ve kararlığa sahip olduğuna inanıyoruz.

 

II. İNCEK’TEKİ YERİMİZ

Maliye Bakanlığınca 1998 tarihinde Ankara İncek Köyünde 29 yıl süre için irtifak hakkı ile Vakfımıza yapılmış olan 83 dönümlük arazi tahsisi; verilen ön izin süresi içinde imar planı ve projeye ilişkin bir işlem yapılmadığı ve tahsisin sekiz kez uzatılmış olmasına rağmen bu sürelerde imar planı ve proje konusunda bir işlem yapılmadığı için iptal edilmiştir. Hiçbir yarar elde edilmeden, sadece kâğıt üzerinde işlem gören toplam 9 yıllık ön izin için ödenen toplam bedel dönemin rakamları ile 172 bin TL civarındadır. Bu rakama kesin teminat ve yapılmayan proje için yükleniciye ödenen bedeller dâhil değildir.

Yaptığımız araştırma ve çalışmalar sonucunda söz konusu bölgede imar çalışmalarının sonuçlandığı ve planda “Kültürel Tesis Alanı” olarak ayrılan mülkiyeti Hazineye ait 45.000 m²’lik bir arsanın varlığı tespit edilmiş ve arsaya ilişkin bilgi ve belgeler tarafımızdan temin edilmiştir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu yere gidilerek arazinin durumu ve konumu yerinde incelenmiş, arsanın daha önce ön izin verilen 489 parselin içinde yer aldığı ve öteden beri yapılması düşünülen sosyal, kültürel ve sportif amaçlı tesisler için uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

İmar sorunu bulunmayan 45.000 m² yüzölçümlü ve plana göre 27.000 m² inşaat alanına sahip söz konusu yer için Birlik veya Vakfımız lehine irtifak hakkı tesisi sağlandığı takdirde;

  • Mülkiye Konukevi: Dışarıdan gelecek Mülkiyelilerin, Mülkiye dostlarının ve Mülkiyeliler Birliği misafirlerinin konaklayabileceği,
  • Yaşlılıkta Sağlıklı Yaşam ve Bakım Merkezi: İleri yaşlardaki ve/veya bakıma muhtaç Mülkiyelilerin kalabileceği,
  • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi: Mülkiyeliler Birliği’nin, okulumuzun, öğrencilerimizin ve demokratik kitle örgütlerinin panel, konferans, seminer, sempozyum, konser, tiyatro, sinema gösterimi, sergi vb. kültürel-sanatsal-sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri,
  • Spor Tesisleri: Üyelerimizin ve ailelerinin yararlanacağı; kapalı yüzme havuzu, içerisinde basketbol, voleybol, hentbol, jimnastik, masa tenisi, dans, halk oyunları, pilates, kondisyon salonu vb. amaçlı etkinliklerin yapılacağı kapalı çok amaçlı spor salonu, Spor Kulübümüzün futbol takımlarının idmanlarını yapacağı, futbol spor okulu çalışmalarında ve aynı zamanda halı saha olarak da kullanılabilecek bir futbol sahası, tenis kortları, koşu ve yürüyüş alanları,
    •   Lokal: İçerisinde restoran, kafe, bar ve oyun salonu gibi ünitelerin yer aldığı sosyal tesisler gibi tüm Mülkiyelilerin yıllardır hayalini kurduğu birçok tesisin kısa sürede hazırlanacak bir “uygulama projesi” doğrultusunda hayata geçirilebileceğine inanıyoruz.

 

III. FAKÜLTEMİZ, HOCALARIMIZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ İLE İLİŞKİLERİMİZ

A. Fakültemizin İhtiyaçları

Dekanımız ve hocalarımızla işbirliği içinde Fakültemizin acil ihtiyaçlarının neler olduğu belirlendikten sonra, Mülkiyeliler Birliği olarak bu ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verebileceğimiz ve olanaklarımızı bu yönde nasıl seferber edebileceğimizin yöntemlerini belirleyeceğiz. Bu çerçevede fakültedeki amfi ve dersliklerin yenilenmesi (her yıl bir amfi veya dersliğin yenilenmesi), hocalarımızın çalışma odalarının teknolojik ve diğer açılardan yenilenmesi, araştırma görevlilerinin oda sorununun çözümlenmesi, fakülte kütüphanesinin yeniden düzenlenmesi/zenginleştirilmesi, bilgisayar odaları ve internet erişim olanaklarının arttırılması, kantin ve kafeteryaların daha nezih ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması öncelikli hedeflerimizdir.

B. Ortak Etkinlikler

Güncel siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar ile ilgili olarak başta Fakültemiz olmak üzere, konusuna göre ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa kongre, sempozyum, konferans, panel, söyleşi ve sunum programları hazırlayarak bunları hayata geçireceğiz. “Mülkiye Kültür Merkezi” içinde yer alacak olan “toplantı ve konferans” salonunda, öğrencilerimizin katılımını artırmak amacıyla ağırlıklı olarak hocalarımızın katılımıyla, geçmişte olduğu gibi haftada veya 15 günde bir “Çarşamba Söyleşileri” düzenleyeceğiz. Geleneksel İnek Bayramının organizasyonunda Feskom’a gerekli desteği sunacağız. Fakültemizin kuruluş yıldönümü olan 4 Aralık kutlamalarını lüks otellerin salonlarında düzenlenen ve sadece belli bir kesimin katıldığı balolar yerine, üyelerimizin de uygun görüşü ile okulumuzun giriş katı ve iç bahçesinde tüm hocalarımızın ve öğrencilerimizin katılımıyla düzenlenecek bir şölene dönüştüreceğiz. Fakültemizce düzenlenecek diğer etkinliklere Birliğimizin olanakları çerçevesinde destek sunacağız.

C. Öğrencilerimizle İlişkiler

Öğrencilerimize Fakülteye girişlerinden mezuniyet sonraki iş arama ve iş sınavları dönemine kadarki bütün süreçlerde destek vermek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede bir Gençlik Komisyonu kurulacaktır.  SBF’nin üniversite sınavına giren öğrenciler arasında tercih sıralamasında eski önceliğini yitirdiği gerçeğinden hareketle, lise düzeyinde başarılı okulların tespit edilerek bu okulların TM sınıflarında Fakültemizin tanıtımını yapmak, üniversite giriş sınavında derece yaparak (ilk 100, 500 veya 1000’e giren öğrenciler gibi) Fakültemizi kazanan öğrencilere burs, ödül vb. teşvik edici yöntemlerle Fakültemize olan ilgiyi artıracağız. Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz ve velileriyle okula kayıt öncesi ilişki kurarak, şehir dışından gelenlere kalacak yer temini vb. konularda ve kayıt işlemlerinde yardımcı olacak ve eğitim süresi boyunca sorunlarıyla ilgileneceğiz. Başta Öğrenci Derneği olmak üzere Fakültedeki öğrenci topluluk ve kulüp temsilcileri ile sıcak ilişki içinde olacağız. “Siyasal Kafe” ile genç Mülkiyelilere Kızılay’da bütçelerine uygun, sıcak ve nezih bir mekân kazandıracağız. “Mülkiye Kültür Merkezi”nin bir katını başta Öğrenci Derneği olmak üzere okuldaki öğrenci topluluklarının ve üyelerimizin, sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak için öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Mülkiye Kitap ve Yayınevi Projesi” kapsamında, öğrencilerimize ders kitaplarını indirimli fiyatlardan sunacağız. Öğrencilerimize sunulan burs vs imkânlarını artıracak ve bu öğrencilerin mezuniyet sonrasında Birlik ile bağlarının güçlendirilerek korunmasını sağlayacağız.

D. Yeni Mezunlarımıza İş Hayatı Konusunda Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

Fakülteden yeni mezun olan Mülkiyelilerin iş sorunlarında yardımcı olmak amacıyla, iş sınavlarına hazırlık konusunda rehberlik hizmetleri de dâhil olmak üzere, kamu ve özel sektörde açılan iş sınavlarını takip edecek ve bu konuda ön bilgileri hazırlayarak yeni mezunlarımızın bilgisine sunacak bir “Kariyer ve İş Sınavları Danışmanlık Merkezi” kurarak iş sınavlarına hazırlık konusunda rehberlik dâhil Birliğimizin olanakları çerçevesinde her türlü yardımı sağlayacağız. İş sınavlarına hazırlık merkezleri ve dershaneler ile görüşülerek Mülkiye mezunlarının buralardan indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yeni mezunlarımızın girecekleri iş sınavlarında, sınava girecekleri kurumda çalışan Mülkiyelilerin önerilerini sunacakları ve tecrübelerini paylaşacakları toplantılar düzenleyeceğiz.

 

IV.  ŞUBELERİMİZ VE MÜLKİYE SPOR KULÜBÜ

Genel Merkez-Şubeler ilişkisini katı merkeziyetçi ve vesayetçi bir yapıdan arındıracak, Genel Merkezin karar alma süreçlerine Şubelerin de demokratik şekilde katılımını sağlayacağız. Şubeler için bulunulacak tasarrufta öncelikle o şubenin ve orada yaşayan üyelerin görüşü dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, öncelikle Şubelerimizle görüşerek, eksikliklerinin ne olduğu belirlenecek, eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öncelik olarak, Eskişehir, Samsun ve Kayseri gibi bir lokali olmayan şubelerimizin kendi yerlerini edinmeleri hedeflenecektir.

Bir diğer önceliğimiz Nakkaştepe’ye çözüm üretmek olacaktır. Bu sorun İstanbul Şubesi ile işbirliği halinde çözülecektir.

Mülkiye Spor Kulübümüzün öğrencilerimizle ilişkilerimizde potansiyel olarak önemli ve etkili bir işlevi mevcuttur. Buna rağmen, basketbol A Takımı gelir kaynağı olmadığı için kurulamamış ve bu nedenle içinde yer aldığı Bölgesel Basketbol Ligi’ne katılmamıştır. Futbol takımı Ankara 1. Amatör Küme’de müsabakalara katılmakta olup bulunduğu grupta orta sıralarda yer almaktadır. Oryantring (pusula ile yön ve yer bulma) branşında ise maddi olanaklar çerçevesinde bireysel olarak müsabakalara katılımlar devam etmektedir. Kulübün mevcut durumda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılandırılmış prim borcu, Kulüp Müdürü, şoför, antrenörler ve eski basketbol A Takımı oyuncularının ödenmemiş ücretleri ile diğer türden (malzeme alımı, sigorta vb.) borçları bulunmaktadır.

Gerek basketbol A takımını gerekse de futbol takımını üst liglere çıkartmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca sporun herhangi bir dalıyla (atletizm, yüzme, tenis, masa tenisi, oryantring, satranç vb.) ilgilenen SBF öğrencilerine Kulüp adına lisans çıkartarak ve aynı zamanda bunlara burs ve diğer araçlarla destek olunarak, bunların Mülkiye camiasına aidiyetini güçlendirmeyi ve tüm bileşenleri ile Mülkiye adının değerini arttırmayı hedefliyoruz. Gerekli finansman için ilk aşamada Mülkiyeliler Birliği Derneği, Mülkiyeliler Birliği Vakfı veya Kazan A.Ş. gelirlerinden Kulübe oransal bir pay ayrılması konusunda, Dernek Tüzüğü, Vakıf Senedi veya Şirket Sözleşmesinde gerekli düzenlemenin yapılması veya bu organların yönetin kurullarının bu yönde alacağı bir kararla Spor Kulübümüze istikrar ve etkinlik kazandırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca İncek’te yapmayı planladığımız yeni spor tesisleri ile spor kulübümüz daha da güçlendirilecektir.

URL: http://www.cerideimulkiye.com/?p=22240

Editör - 23 Mar 2012. Kategori Duyurular, Forum, Mülkiyeden. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım AJANS4