Hakkımızda

Sevgili Mülkiyeli kardeşlerim,

Sevgili Mülkiye dostları,

Ve ey insanlar –eşref-i mahlukat,

İstanbul Mülkiyeliler Vakfı olarak, Ceride-i Mülkiye ile huzurunuzdayız. Ceride-i Mülkiye, internet ortamında  bir “nehir gazete” olacak.

Ceride-i Mülkiye, kestireceğiniz gibi, dünya ve insanları ile   mülkiye ve mülkiyelilere “dair” her konu ile ilgilenecek. Haberler, bilgisel ve bilimsel çalışmalar, yorumlar, alıntılar, aktarımlar,  nükteler, anılar, resimler, kısa filmler vb.. yer alacak Ceride-i Mülkiye’de.

Yayınlarda genel çizgimiz elbette özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu, demokratik ve etik değerlere dayalı olacak. Tabii ki, kaliteyi de gözeteceğiz.

Bunları demesi kolay da yapması akıl, bilgi, emek ve biraz da adanmışlık  ister.   Bu gazete ancak mülkiyelilerin ve mülkiye dostlarının ilgisi ve desteği ile bu düzeyi  tutturabilir.  “Efradını cami ağyarını mani –unsurlarını kapsayan gayrılarını dışlayan-”  hale gelebilir.

Ceride-i Mülkiye, elbette, bir gazetedeki çeşitliliği hedefleyecek. Ama  öte yandan mülkiyeye, mülkiyelilere ilişkin anektodlar ve resimler, sinevizyon filmleri vb’ne de özel  bir yer ayıracak. Bu, bizlere  yad-ı şebabet (gençliği hatırlama) genç kardeşlerimiz için de geçmişe uzanma fırsatı sağlayacaktır.

Bu bağlamda, anekdotlara, resim ve filmlere gereksineceğiz. Kazgan’dan alıntılar, yurt,  kantin ve sütunlu salon anıları; biraz da derslerden kırıntılar ve “latife latif gerek”  sözünü dikkate alan latifeler  Ceride-i Mülkiye’nin tadı tuzu olacaktır.

Mülkiyeliler ve mülkiye dostlarından dileğimiz, hergün enaz bir kere Ceride-i Mülkiye’ye, hiç değilse şöyle bir göz atmalarıdır. Bunu özendirmek için, sizlerin Ceride-i Mülkiye’ye bakarken faydalı bir seyr-i alem yapmanızı sağlayacak  içeriği ve kolaylıkları da sunmaya çalışacağız.

Biliyorum, “uzun yola çıkmaya hüküm  giydik”. Yol uzun ve yük de ağır. Ama sizlerle birlikte,  bu yolu yürümekte ve bu yükü taşımakta azimli ve kararlıyız.

Selam ve sevgilerimle,

Hüseyin Ergün – 66*

*66 mezunu,  66 yaşında

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım AJANS4