Taner Timur’un yeni kitabı “Devrimler Çağı” çıktı

Tarih, siyaset ve felsefenin kesişim noktalarında ufkumuzu genişleten yeni
çalışmalara imza atan Taner Timur, şimdi de Devrimler Çağı’na bakıyor.
Timur, 19 ve 20. yüzyılın üç önemli devrimci kalkışmasında, 1848, 1871 ve
1917 yıllarında yaşananları dört ayrı bölümde ele alıyor.

Kitabın ilk iki bölümünde hem 1848 Şubatının şanlı devrim günlerini,
hem de aynı yılın Haziran ayındaki karşı-devrim dönemini inceleyen
Taner Timur, birçok yönüyle bugünleri de anlamamıza yardımcı olan
bu olayları, Marx ve Engels’in Komünist Manifesto ve Marx’ın Louis
Bonaparte’ın 18 Brumaire’i eserlerinin rehberliğinde aydınlatmaya çalışıyor.
“Paris Komünü ve Marx” başlığını taşıyan üçüncü bölümde, 1871 Komün
deneyiminin doğuşu, güçler arasındaki oransızlığa rağmen savaşın göze
alınması, I. Enternasyonal’in konumu gibi konular ele alınıyor.

Son bölüm, “Doğu Sorunu, Paylaşım Savaşı ve 1917 Devrimi” başlığını
taşıyor. Bu bölümde 1917 Sovyet Devrimi’ni ana hatlarıyla inceleyen
Taner Timur şunları söylüyor: “Bu yıl 100. yıldönümünü andığımız bu
büyük devrim, milyonlarca insanın öldüğü korkunç bir savaşın sonlarında
tüm insanlığa büyük umutlar saçmıştı. Oysa uluslararası kapitalizm, daha
ilk günden itibaren onu kuşattı; emekçi yönetimine karşı faşist barajlar
kurdu; yeni ve daha korkunç savaşlar çıkardı ve sonunda da sistemi ‘demir
perde’ kıskacı altında nefessiz kılarak bir çeşit ölüme mahkûm etti.”

Devrimci kalkışmaları ve karşı-devrimci manevralarıyla bugünümüze ışık
tutan üç önemli tarihsel kesiti anlatan Devrimler Çağı, her kütüphanede
bulunması gereken bir eser.

URL: http://www.cerideimulkiye.com/?p=42929

Editör - 8 Kas 2017. Kategori Kitap. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım AJANS4