Yüzleşmek… Mühim mesele

Uzayın boşluğunda bir başına kendimizin bir anlamı yoktur; insan, anlamını başkasında sınar. Başkaları bize, onlar için ne ifade ettiğimizi söyler ya da hissettirirler.

Aksi halde aynaya bakarken cama yansıyan suretimiz, bize gerçeği yeteri kadar fısıldamaz. Aynalar, bizi kendimizle tam anlamıyla yüzleştirmezler. Yüzleşmek, mühimdir oysa.

Yaşadığımız dünyaya, gidenlere, duranlara, yürüyenlere haklı haksız, yerli yersiz eleştiriler yöneltirken bu hız ve karmaşada genellikle unuttuğumuz bir tutumdur yüzleşmek.

Başkalarının yüzüne bakarken kendi yüzümüzü görmeyiz. Başkalarına nasıl yansıdığımızı genellikle bilmeyiz. İnsanın yer aldığı bir saçağa, gittiği yola, yaptığı işe nesnel bakabilmesi, kendiyle yüzleşmesi ve bilincini kederin ve yalnızlığın terbiyesinden geçirmesi çok anlamlıdır.

Sözlerinin, taahhütlerinin yanı başında durabilen, yaşam, iş ve siyasal pratiklerinde tutarlı kalabilenlerle yürüyebilmek mümkünken, artık şu modern dünyada çoğu zaman erdemlerinden, naifliklerinden feragat etmiş ve söyledikleriyle pratikleri arasında derin uçurumlarda kaybolmuş insanlarla yan yana yaşıyoruz.

Değil yalnız kurumlara, birbirimize olan güvenimizi de az çok yitirdik. Oysa kimi yanılgılardan, yenilgilerden sonra insana tutunmak için kuşku duymadan yaşamaya yeniden inanmak zorundaydık.

Değil mi ki kuşku, bizi çok yetişkin yapar; inanarak bakabilmeliydik olup bitene, inanarak dinleyebilmeliydik insanları. Çevremizdeki herkesin yalan söylediğini düşünürsek, kendi söylediklerimizden başka doğrumuz kalmazdı ki…
*
Ama bir insanın vicdanını ve adalet duygusunu her koşulda koruması ya da bunun için biraz olsun çaba göstermesi, mum ışığıyla aranan bir erdem haline geldi.
Başkalarının zaaflarını saptarken, arada bir de kendimizle yüzleşemiyorsak, hiç değilse başkasının uzattığı aynaları kırmamalıyız. Evet, kırmamalıyız.
Tasavvuf, ”Ne kadar incindiğine değil, ne kadar incittiğine bak,””der. Kuşkusuz hepimiz bir biçimde inciniyoruz, peki ama ne kadar incittiğimiz ne olacak?

Bir insan önce kendine gelmeli ki, geldiği kendiyle başkasına, başkalarına gidebilsin. Fakat çevremiz, kendine gelmeden başkasına gidenlerden, kendi zaaflarıyla didişmeden başkasının üzerinde tepinenlerden geçilmiyor.

Bu yüzden yansıttıkları imgelerin altını asla dolduramayan ve değil yüzleri, yürekleri bile maskeli pek çok insanla kuşatıldık.

Örneğin, yazıyla iştigal ettiğim upuzun yıllar içinde sanat-edebiyat dünyasında imzası anıt olan pek çok insanla tanıştım, toplumun büyük bir saygı ve hayranlıkla dinlediği müzisyenlerle çalıştım.

Neden sonra anladım ki, bir insanın yazdıklarını sevmek ya da şarkılarını dinlemek, kimi zaman o insanın kendisini sevmekten daha az yanıltıcı, daha az yaralayıcı ve daha çok inandırıcı olabiliyordu
*
Sistemin kriterleri imgeleri, sembolleri; bir tür imaj istilasını önümüze yığdıkça, birçoğumuz gündelik hayatta pek çok yanılsama yaşıyor, bazen bizlere sunulan imgelere gereği kadar rasyonel bakamıyoruz.

Kimilerinin amansız bir rekabet duygusuyla başkalarını acımasızca hırpalayarak birbirinin onuruna, emeğine, güvenine sevgisine basa basa ekonomik ya da statü olarak nasıl yükseldiklerini -bazı yükselişlerin ise ne tür alçalışların karşılığı olduğunu- hep birlikte izliyoruz.

En haksız olup hep en galip olanları, en şişman kalanları, hep “en” olmak için yırtınanları. Birer serçe oldukları halde şişirilip bizlere hep kartal olarak sunulanları…

Bu modern zaman soytarılarını kendileriyle yüzleşmeye davet etmekten çoğu zaman imtina ediyoruz. Onlarla yüzleşsek kendimizle, kendimizle yüzleşsek onlarla yüzleşmeyi bazen ya gözden ya gönülden kaçırıyoruz.

Oysa yüzleşmek, insani, ahlaki, bazen de ideolojik bir ihtiyaçtır. Çünkü insani olan her şey, asıl anlamını insanda sınar.

Çünkü insan, anlamını başkasında sınar…

Yılmaz Odabaşı


URL: http://www.cerideimulkiye.com/?p=40424

Editör - 9 Nis 2016. Kategori Kişisel Gelişim. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Arşivde ara

Tarih bazında ara
Kategori bazında ara
Google bazında ara

Foto Galeri

Giriş | Tasarım AJANS4